$ sudo wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.4.0.zip
$ sudo unzip owncloud-10.4.0.zip -d /var/www/
$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/owncloud/
$ sudo chmod -R 755 /var/www/owncloud/

$ sudo vim /etc/apache2/conf-available/owncloud.conf

Dodać do pliku konfiguracyjnego:

Alias /owncloud "/var/www/owncloud/"

<Directory /var/www/owncloud/>
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All

 <IfModule mod_dav.c>
  Dav off
 </IfModule>

 SetEnv HOME /var/www/owncloud
 SetEnv HTTP_HOME /var/www/owncloud

</Directory>

Następnie musisz włączyć wszystkie wymagane moduły Apache i nowo dodaną konfigurację, uruchamiając poniższe polecenia:

$ sudo a2enconf owncloud
$ sudo a2enmod rewrite
$ sudo a2enmod headers
$ sudo a2enmod env
$ sudo a2enmod dir
$ sudo a2enmod mime

sudo apt-get install -y php-intl

$ sudo systemctl restart apache2

I na koniec:
http://server-IP/owncloud

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*