sudo wget https://download.owncloud.com/server/owncloud-10.11.0.zip

sudo unzip owncloud-10.11.0.zip -d /var/www/html

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/

sudo chmod -R 755 /var/www/html/
sudo nano /etc/apache2/conf-available/owncloud.conf

Dodać do pliku konfiguracyjnego:

Alias /owncloud "/var/www/html/"

<Directory /var/www/html/>
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All

 <IfModule mod_dav.c>
  Dav off
 </IfModule>

 SetEnv HOME /var/www/html
 SetEnv HTTP_HOME /var/www/html

</Directory>
$ sudo a2enconf owncloud
$ sudo a2enmod rewrite
$ sudo a2enmod headers
$ sudo a2enmod env
$ sudo a2enmod dir
$ sudo a2enmod mime
sudo apt-get install -y php-intl

$ sudo systemctl restart apache2

I na koniec:

http://server-IP

Kategorie: Linux

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*