Aby zainstalować Spotify w Ubuntu, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Dodanie repozytorium Spotify
Otwórz terminal i wykonaj poniższe polecenie, aby dodać repozytorium Spotify:

curl -sS https://download.spotify.com/debian/pubkey_0D811D58.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb http://repository.spotify.com stable non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list

Krok 2: Aktualizacja listy pakietów
Wykonaj polecenie aktualizacji listy pakietów, aby uwzględnić zmiany repozytorium:

sudo apt update

Krok 3: Instalacja Spotify
Aby zainstalować Spotify, wykonaj poniższe polecenie:

sudo apt install spotify-client

Krok 4: Uruchomienie Spotify
Po zakończeniu instalacji możesz uruchomić Spotify, szukając go w menu aplikacji lub uruchamiając polecenie:

spotify

Jeśli wcześniej zainstalowałeś Spotify, ale masz problem z uruchomieniem aplikacji, możesz spróbować zaktualizować ją do najnowszej wersji, wykonując poniższe polecenia:

sudo apt update
sudo apt upgrade spotify-client

Po wykonaniu tych kroków powinieneś mieć zainstalowanego Spotify na swoim systemie Ubuntu. Możesz teraz cieszyć się swoją muzyką za pośrednictwem aplikacji Spotify.

Kategorie: Linux

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*