Kategoria Archiwum: Ubuntu Desktop

Jak wyłączyć albo zrestartować komputer w terminalu Linux – Ubuntu

sudo poweroff – wyłączenie komputera

sudo shutdown -P now – wyłączenie komputera

sudo shutdown -P 22:00 – wyłączenie komputera o danej godzinie

sudo reboot – ponowne uruchomienie komputera

sudo shutdown -r now – ponowne uruchomienie komputera