wget -qO - https://keys.anydesk.com/repos/DEB-GPG-KEY | apt-key add -

echo "deb http://deb.anydesk.com/ all main" > /etc/apt/sources.list.d/anydesk-stable.list

apt update

apt install anydesk

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*